Våre tjenester

Rekruttering

De ansattes kunnskap, evner, ferdigheter, holdninger og motivasjon er bedriftens viktigste ressurs. Felles for alle ansatte er at de må ha ferdigheter til å utføre sin jobb og at de kan utvikle seg i takt med organisasjonens behov. Rekruttering legger grunnlaget for videre utvikling i organisasjonen.

Solid sine medarbeidere har lang erfaring og innsikt i hvorfor mennesker lykkes i små og store bedrifter. En ansettelse er både tidkrevende og kostbar, og mange virksomheter har ikke de ressursene som skal til for å påta seg denne oppgaven. Vi har systemer, rutiner og lang erfaring med å finne den optimale kandidaten.

Solid tilbyr bistand til rekruttering mot faste stillinger. Vi differensierer på kompleksitet, og kan levere følgende tjenester:

 • Fullstendig rekrutteringsprosess
 • Forenklet rekrutteringsprosess
 • Sluttvurdering av kandidater
 • Headhunting

For oppdragsgivere som ønsker mer fleksible bemanningsløsninger kan Solid gjennom sitt søsterselskap, People4You tilby utleie av medarbeidere i et bredt spekter av stillingstyper og bransjer. Vi påtar oss fullt arbeidsgiveransvar i den aktuelle perioden.

Se People4you.no for ytterligere informasjon om våre tjenester innen bemanning.

Mentoring

Mentoring er en av de eldste former for læringsprosesser. Gjennom samtaler, sparring, veiledning og inspirering kan mentor hjelpe sin kandidat til å utvikle mer kunnskap, øke bevisstgjøringen av arbeidsmåter, atferd og beslutninger. Mentor tar ansvar for å støtte kandidatens utvikling utenfor det vanlige leder/medarbeiderforholdet. Et mentorprogram går gjerne i en periode fra 6 til 12 måneder med faste møter mellom mentor og kandidat. Ta kontakt med våre rådgivere for mer informasjon om mentoring.

Rådgivning

Solid sine medarbeidere har lang erfaring fra å lede store organisasjoner på leverandør- og kjedenivå i norsk handel. Vi kan levere tjenester innen:

 • Visjon og strategiarbeid
 • Omstillingsprosesser
 • Key account management
 • Forhandlingstrening
 • Salgstrening
 • Operasjonell gjennomføring
 • Franchise og butikkdrift