Rekruttering

b-constructionplanningSolid sin filosofi er å benytte den samlede erfaringen og kontaktnettet vi har opparbeidet oss fra lederstillinger i flere selskaper innen norsk næringsliv for å levere riktig person på riktig plass. Vi har selv erfart hvor viktig en god rekruttering er for at selskapet skal lykkes..

...derfor finner vi den rette

REKRUTTERING
MENTORING
RÅDGIVNING